SANRIO懷舊之公仔 (圖1) (圖2) (圖3) (6月發售)
布丁狗超特大公仔(5月發售)110cm
龍貓夏日金魚造型蚊香座/風鈐(4月發售)
鬆弛熊mini ipad殼(4月發售)
kitty mini ipad殼(4月發售)
鬆弛熊木制產品(3月發售)
KT 無葉風扇(3月發售)
龍貓 LED擺設燈(3月發售)